land-en-water.be

"Anders omgaan met land en water"

Meer

Berichten

Berichten naar aanleiding van werkzaamheden of recente ontwikkelingen.

Projectkaart

Hier vindt u een overzicht van de projecten die we realiseerden en realiseren

Meer weten

In deze rubriek vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen.

Samen werken

Het klimaat verandert. Land en water veranderen. Wij proberen deze evolutie voor te blijven en bij te sturen. Helaas is dit onbegonnen werk. We zullen met z’n allen slimmer moeten omspringen met ons water en wennen aan overstromingen. Bijhouden (infiltreren of gebruiken), bufferen en traag afvoeren van hemelwater is dan ook de boodschap voor iedereen.