land-en-water.be

"Wie we zijn"

"Water kent geen grenzen, samenwerken is dus de boodschap."

Land-en-water.be is de overkoepelende organisatie die volgende instanties samenbrengt:

Provinciaal steunpunt Land & Water:

De Watering van Sint-Truiden is een openbaar bestuur dat meewerkt aan de realisatie van het integraal waterbeheer binnen haar ambtsgebied. De Watering is tevens trekker van de Interbestuurlijke Samenwerking land & water en is gastheer van het Provinciaal Steunpunt land & water.

Interbestuurlijke Samenwerking Land & water:

De Samenwerking land & water is een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en heeft als doelstelling het uitstippelen van het integraal land- en waterbeheer in de gemeenten die deel uitmaken van de Samenwerking.

Wateragentschap Zuid-Limburg:

De meeste Limburgse gemeenten hebben hun waterlopen van derde categorie overgedragen aan de provincie Limburg. Dit resulteert in eenvoudigere en overzichtelijkere dienstverlening voor de burger voor meer dan 1450 km waterlopen. In gebieden waar wateringen actief zijn blijft het waterlandschap echter nog versnipperd. Daarom richtte de provincie Limburg in Zuid-Limburg samen met de Watering van Sint-Truiden een wateragentschap op. Zo worden de ruimingswerken, de erosieprojecten en de waterbouwprojecten beter gecoördineerd en worden eenduidigere wateradviezen en machtigingen afgeleverd.

Watering van Sint-Truiden:

De Watering van Sint-Truiden is een openbaar bestuur dat meewerkt aan de realisatie van het integraal waterbeheer binnen haar ambtsgebied. De Watering is tevens trekker van de Interbestuurlijke Samenwerking land & water en is gastheer van het Provinciaal Steunpunt land & water.

Organigram

Beleidsverantwoordelijken

Luc Dirx

(voorzitter Watering)

Johan Mas

(schepen Sint-Truiden)

Bert Lambrechts

(provinciaal gedeputeerde)

Medewerkers

Jo Lammens

Peter Priemen

Karel Vandaele

Lieven Duchateau

Valère Gilis

Dirk Everaerts

Daniel Hagelsteens

Ronald Dupont

Gandi Bernar

Ronald Wauters