land-en-water.be

"Wat we doen"

"Activiteiten van onze instantie"

Berichten

Hier vindt u de meest recente berichten die zijn opgesteld naar aanleiding van werkzaamheden of recente ontwikkelingen binnen land-en-water.be . Om het bericht in zijn geheel te lezen kunt u klikken op de titel van het betreffende nieuwsbericht. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

Projectkaart

Van boven naar beneden, van land naar water, proberen wij het watersysteem te herstellen. Wij voeren kleinschalige erosiebestrijdingprojecten op het land en grotere ruimte voor water projecten in de valleien van de waterlopen uit. Om na te gaan of er in uw regio of gemeente projecten van land-en-water.be zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn, kunt u de kaart raadplegen.

Meer weten

In deze rubriek vindt u specifieke informatie over verschillende onderwerpen.

Overstromingsgebied Bernissem

De Melsterbeek en de Oude Beek krijgen in Bernissem ongeveer 26 ha bijkomende ruimte voor water ter beschikking. Hierdoor kan bij zware neerslag het teveel aan water gestockeerd worden. Hierdoor worden de stroomafwaarts gelegen woongebieden beschermd tegen overstromingen.

Land- en waterscenario

Bekijk de animatie die het werk van land-en-water.be duidelijk in beeld brengt! (PC Only)

Realisaties

Onze realisaties worden in een aantal brochures Water in(g) Sint-Truiden, Anders omgaan met land en water en Neveneffecten van anders omgaan met land en water, rijkelijk geillustreerd.